IMG 5149

Dne 22. listopadu navštívily naši třídu dvě lektorky z Prev.centra, aby nás poučily o velice aktuálním problému současné doby. Tím jsou nelátkové závislosti na elektronice. Na mobilu jsou lidé závislí, 73 procent Čechů se podle průzkumu společnosti Ipsos podívá v mobilu na internet hned po probuzení, 78 procent Čechů používá smartphone před spaním a každý desátý Čech dokonce spí s telefonem pod svým polštářem! Lidé nedávají chytrý telefon z ruky ani v autě na červené. Ten funguje téměř jako pákový hrací automat. 95 procent Čechů ve věku 16 až 24 let používá chytrý telefon, někteří lidé si už bez něj nedokáží představit život. Lidé ztrácí empatii a schopnost navázat kvalitní lidský kontakt, jsou osamoceni, jsou informačně přehlceni, mozek není schopen vstřebat kvanta informací a zpracovávat takové množství podnětů a trpí obezitou. Půl národa již dnes používá sociální sítě. Návštěva lektorek byla poučná, probíhala formou besedy, her, tvořivé činnosti. V naší třídě už jsme zkusili o přestávkách fungovat bez mobilů, některým z nás se podařilo nechat mobil dokonce již několik týdnů doma. Zjistili jsme totiž naštěstí ještě včas, že se bez mobilu dokážeme obejít.