P1080066

Naše třída 8. A se společně s  8. B  zúčastnila besedy na téma psychické procesy v dospívání. V hodinách OSV  toto učivo právě probíráme a tak nás povídání lektorky (Mgr. Podlahová) zaujalo. Živě jsme diskutovali; zejména, když paní lektorka navodila některé modelové situace  –  například rozhodování rodičů, zda mají povolit čtrnáctiletým dětem účast na mejdanu. Paní lektorka nám hrála rodiče i věrně napodobila naše reakce v diskusi s nimi, takže jsme se mnozí poznávali.

Součástí přednášky bylo i téma sexualita. Dozvěděli jsme se m. j. i to, jaký je rozdíl mezi znásilněním a sexuálním zneužitím. V závěru besedy zbyl prostor i na naše (někdy všetečné) dotazy.