p1250111

Městská část Prahy 7 iniciovala a financuje projekt participativního rozpočtování v základních školách – školní PÉBÉČKO. Cílem je zapojit žáky do rozhodování o proměně školy, účelně využít stanovenou finanční dotaci (50 000 Kč) od zřizovatele, poznat názory žáků, ale také posílit pocit zodpovědnosti žáků vůči škole. Žáci si také osvojují hlasovací návyky, prezentační schopnosti, rozvíjejí svou kreativitu, učí se spolupracovat.
Setkání  zástupců  tříd se uskutečnilo 6. února ve školní aule. Zvolení zástupci tříd zde představili ostatním své návrhy. Hlasováním pak budou vybrány 2 - 3 návrhy, které získají nejvyšší počet hlasů od přítomných žáků. S těmito návrhy vstoupí třídy do kampaně s cílem  získat  co  největší podporu svého nápadu u spolužáků, učitelů či rodičů. Bude to chtít hodně vynalézavosti a zajímavé přesvědčovací metody!