20210915 103640

. V polovině září bylo počasí natolik pěkné, že to druháci v lavicích už nemohli vydržet. Vydali se tedy na exkurzi do centra zahrad a řemesel v Ostré u Lysé nad Labem. Vyzkoušeli si výrobu mýdel, provázků, papíru, vyzkoušeli košíkářské i drátenické řemeslo. Výlet do středověku završili palačinkou či jinou pekařskou dobrotou. A škola? Školy tehdy přece ještě nebyly!