IMG 9348

Od září letošního školního roku je ZŠ Tusarova obohacena o novoumoderní učebnu. Využívána je primárně k výuce jazyků a informačních technologií, ale lákavá je i pro další vzdělávací aktivity.

Vybudování učebny bylo spolufinancováno Evropskou unií v rámci Operační program Praha - pól růstu ČR, výzva 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Náklady na její pořízení přesáhly 2,5 miliónu korun, ale vynaložené finance se určitě vyplatí.

V rámci dlouho připraveného projektu bylo nevyhovující zařízení a vybavení zastaralé počítačové učebny přeměněno na moderní jazykovou laboratoř a zároveň mulitmediální učebnu ICT. Její prostory s novými počítačovými stanicemi a interaktivní výukovou technikou nyní skutečně odpovídají požadavkům a nárokům dnešní doby, vytvářejí komfortní prostředí pro kvalitní vzdělávání žáků a lepší podmínky pro pedagogy.

Jazyková laboratoř je vybavena speciálním softwarem SmartClass+ pro výuku jazyků, který umožňuje individuální přístup ke každému žákovi a má šanci dokonale rozvinout jeho kompetenci – komunikaci v cizích jazycích. Pro učitele zase znamená úsporu času při přípravě zajímavých hodin, možnost komunikace se skupinami či jedinci prostřednictvím zvuku, textu či obrazu, monitorování a bezprostřední hodnocení práce žáků atd. Vyučující může propojit ke konverzaci různé žáky, může zaznamenávat jejich hovor, individuálně zadávat cvičení a kontrolovat je jak online, tak také později ze záznamů. To vše je možné prostřednictvím grafického ovládacího panelu zobrazeném na učitelském monitoru. Velmi příjemným bonusem je pak velké množství rozmanitých audiovizuálních materiálů.

Jazykovou učebnu využíváme v průměru 5 hodin denně pro výuku pěti cizích jazyků a informatiky.

Všichni věříme, že hodiny v nové multimediální učebně se do povědomí našich žáků rozšíří coby nejoblíbenější vzdělávací aktivita.