118

V průběhu měsíce dubna vzniklo v 5. oddělení několik zajímavých výrobků. Na počátku měsíce to byla neonová městečka. Děti tvořily z odpadového materiálu, při kterém využily zejména nepotřebné krabice. Kdo měl chuť, mohl si na krabici namalovat obrázek dle vlastní fantazie. Jako společné dílo pro tvoření pak malí umělci vybrali lva. Vyráběli malí, velcí, zkrátka kdo měl zrovna chuť zaměstnat své šikovné ruce. Barvili, stříhali a z vlny vytvořili hustou lví hřívu. Krásně se povedl, jen zařvat! Tvůrčí atmosféra panovala i v 6. oddělení, kde děti vyráběly šperky pro maminky ke Dni matek. Družináři ze sedmého oddělení si od vyrábění šli odpočinout do veřejné knihovny. Chodí tam pravidelně, aby si vyměnili přečtené knížky za nové, a také aby si užili poklidné atmosféry v příjemném knihovním prostředí. Pohoda z fotografií přímo čiší.