p4240104

„8. B  navštívila divadelní představení Romeo a Julie v divadle Gong. Představení bylo velmi působivé už tím, že herci hráli uprostřed diváků. Hra byla zasazena do současnosti. Herci byli pouze dva a vystupovali v několika rolích. Byli oblečeni v džínách a tričkách. Jejich dialogy a situace, ve kterých se děj odehrával, byly z dnešní doby.“

P1260011

„Žáci 8.B navštívili výstavu Rudolf II. Habsburský ve Valdštejnské jízdárně na Klárově. Výstava  byla v několika sálech, kde jsme se mohli seznámit s třemi sty exponáty. V jednom ze sálů jsme shlédli krátké filmy o historických památkách z doby tohoto renesančního vládce. Na výstavě nás zaujaly renesanční zbroje, přírodniny ze sbírek Rudolfa II. , model letohrádku Hvězda či pohřební průvod Rudolfa II.“

P2090017

„V naší třídě proběhl projekt Na vlnách přátelství . Nejprve jsme se seznámili se základními fakty a potom jsme se sami k tématu vyjadřovali. V diskuzi zazněly různé názory na kamarádství a přátelství,  mluvili jsme o našich zkušenostech. Ve skupinách jsme pak předváděli konkrétní situace. Na závěr projektu jsme  v aule shlédli vystoupení hudební skupiny. “

P1012284

„ Před vánočními prázdninami žáci 8.B  uspořádali  vánoční besídku. Pro své  spolužáky si připravili různé dárky. Od triček přes kosmetiku či jiné drobnosti, kterými se pak obdarovali. Dárky nás potěšily,  postupně jsme si prohlédli i to, co dostali naši spolužáci. Všichni jsme se nejvíce těšili na dárky, které jsme pak našli doma pod vánočním stromečkem.“

pc132246

„Naše třída se zúčastnila vánočního jarmarku, který se konal v aule školy. Již několik dní předem jsme se připravovali a vyráběli vánoční dárky.

Všichni jsme se těšili, až je budeme nabízet  návštěvníkům jarmarku a svým kamarádům. U prodejního stolku se vystřídala téměř celá třída. Vánoční jarmark se opět vydařil a my jsme odcházeli spokojeni a s vánoční náladou.“