IMG 20190307 152407

V rámci CKP (Centrum kolegiální podpory) se 7. března uskutečnil workshop na téma Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků. A jaké běžně dostupné roztoky se na základní škole poměřovaly, protože jsou mezi dětmi velice populární, je asi jasné. Fanta, Cola, energetický nápoj, džus a voda, to byl kýžený studijní a vědecký materiál. Zájemci z řad učitelské nebo rodičovské veřejnosti si mohli vyzkoušet měřící systém PASCO s programem SparkVue  (měření pH). Centrum kolegiální podpory bylo na Tusarce založeno pro podporu oblasti Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů.