IMG 7102

Začátek školního roku děti ze 3.A zahájily výukou plavání v plaveckém bazénu na Výstavišti v Holešovicích.
V hodinách výtvarné výchovy jsme pracovali s přírodninami a v hodině hudební výchovy jsme jsme hráli písničky na perkusní nástroj bobotubes.