pb250116

Třída 6.C se zúčastnila v knihovně školy přednášky o zásadách bezpečného užívání  internetu. Žáci byli upozorněni na co si mají na internetu dávat pozor, čím jsou ohroženi. Přednášející vše dokládal konkrétními příklady, které žáci sledovali na interaktivní tabuli.

pb200084

Třída 6. C navštívila výstavu v CAMPU, která informovala o přestavbě Rohanského ostrova. Nejprve jsme shlédli velkoplošné fotografie přírody či světové průmyslové výroby. Součástí výstavy byly i naše fotografie z Rohanského ostrova, které zachycovaly jeho současnost. Fotografovali jsme nejen přírodu, ale i zajímavá místa, která zmizí díky nové výstavbě.