img 0335

Žáci osmých a devátých tříd naší školy navštívili i v tomto školním roce veletrh Schola Pragensis. Naše 8.A nesměla dne 28.11. na tomto již 24. ročníku veletrhu přehlídky a výstavy oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol v Kongresovém centru Praha chybět. Veletrh, který je určen hlavně žákům ZŠ, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů, letos nese podtitul "Kam zapadneš Ty?" Robotika a virtuální realita ve výuce a celorepubliková soutěž oboru Instalatér tuto akci obohatily. Veletrh Schola Pragensis slouží k tomu, abychom si zodpovědně vybírali a vybrali své další studium. Hlavnímu městu Praze se akce povedla, všichni osmáci se již nyní zamýšlíme nad školami, kam "zapadneme."

img 0180

Dne 21. listopadu jsme se vydali do nádherné historické budovy Národního muzea, kde jsme obdivovali její architekturu, sochařskou výzdobu exteriérů a interiérů, nástěnné malby a uměleckořemeslné detaily. Po prohlídce této národní kulturní památky jsme zhlédli tři výstavy.  První s  názvem " Sametová revoluce" představuje pestrý výběr autentických transparentů, osobních předmětů, vzpomínek a událostí od poloviny 80. let 20. století do roku 1990. Další výstava s názvem" Rytíři nebes" připomíná statečnost, hrdost a osobní oběti československých bojovníků za osvobození a obnovení Československa nejen v boji proti fašismu. Velkou část z nich zavedla jejich cesta do Velké Británie, kde se stávali součástí nově vytvořených československých perutí Královského letectva. " Momenty dějin" je název další unikátní výstavy, jež ukazuje proměnu Václavského náměstí. Jedná se o audiovizuální projekt, který na stometrových obrazovkách popisuje vývoj  Václavského náměstí od prvohor přes vznik samostatného Československa až do přelomu tisíciletí ( koněspřežku, tramvaj i metro). Tento úžasný projekt nám představil nejen bouřlivé události 20. století, ale též 30. výročí Sametové revoluce. Návštěva Národního muzea byla pro nás estetickým a kulturním zážitkem. Do této pražské budovy, uměleckého díla architekta Schulze, se budeme opakovaně vracet. 

img 0003

Dne 1. listopadu navštívily naši třídu dvě lektorky z Prevcentra. Tématem setkání byly nelegální návykové látky- látky, které ničí zdraví a životy lidí. Patří k nim opiáty, stimulační drogy a halucinogeny. Během akce jsme se věnovali především problematice vzniku závislosti na návykových látkách, problematice jejich vlivu na dětský organismus a zdravotním rizikům, jež z užívání těchto ilegálních látek vyplývají. Předmětem akce byla též motivace k jejich užívání,  zákony, které se drogami zabývají, kontakty pomáhajících organizací a možná řešení, jak  závislým dětem a dospělým pomoci. Lektorky nás seznámily s četnými případy dětí, které drogám propadly. Během setkání jsme se aktivně zapojili do diskuse, naše příspěvky a dotazy byly četné. Akce byla poučná, proběhla formou besedy, diskuse, tvořivé činnosti a her.

img 0053

Dne 18. října navštívili žáci naší 8. A a 9. A výstavu " Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu."  Tento výstavní a komunikační projekt připravil autorský tým z Památníku ticha Bubny k 30. výročí Sametové revoluce. Výstava nám, mladým lidem, ukázala, jak se dělala revoluce bez internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů.  Expozice nám představila návrat do časů totalitního režimu, kde výše jmenované technické vymoženosti u nás téměř neexistovaly, dále se věnovala událostem 17. listopadu a 25. listopadu, kdy definitivně padla cenzura. Expozice byla výzvou k posílení mediální výchovy. Její doprovodný vzdělávací program vytvořený pro školy vznikl v koordinaci s Festivalem svobody a neziskovou organizací Post Bellum. Na výstavě nám byl představen i cyklus archivních fotografií Jaroslava Krejčího zachycující listopadové dny prostřednictvím tehdejších osobností politického dění, ke kterým patříli např. Václav Havel, Alexandr Dubček, Karel Kryl.  Díky zajímavému programu moderátorů jsme se aktivně přesunuli do těchto dějinných událostí : sami jsme se stali studenty roku 1989. Nad pracovními listy jsme se měli možnost zamyslet, zda bychom se 17. listopadu nebáli zapojit se do stávky a jak bychom se sami zachovali. Své názory a úvahy jsme vyjádřili v diskusi vedené zkušeným lektorem. Tento  projekt probíhá do 30.listopadu pod záštitou Ministerstva kultury ČR, primátora Prahy Zdeňka Hřiba a starosty Prahy 7 Jana Čižinského.