sloh

V hodinách slohu se seznamujeme s různými slohovými útvary. V minulé hodině jsme psali úvahu na téma Vliv médií na člověka a společnost.

Prohlédněte si ukázky z několika zdařilých prací:

 

…..spousta lidí je závislá na mediích a sociálních sítích a je smutné, že polovina z nich jsou děti. Považuji za hrozné vidět malé dítě s velkým chytrým mobilem v ruce. Děti, které by si po škole měly zajít s kamarády na hřiště, se nemohou dočkat, až přijdou domů a zasednou k počítači……….. ….člověk by neměl být na mediích závislý. Jak se říká - všeho moc škodí.

(J. Cínová)


  ……..dnes už to nejsme my, kdo má vládu nad internetem. Je to internet, kdo ovládá náš život.

(M. Bříza)     


 

…..sociální  sítě mají špatný vliv na mládež, protože mladí lidé se nesocializují s ostatními lidmi.

Když jsou s kamarády, stejně koukají do telefonu a kontrolují, jestli jim nepřišlo upozornění

na některou sociální síť. Na dovolené nevnímají, co se kolem nich děje, takže si toho asi moc neužijí….

…….myslím, že by se ve školách měl zavést předmět, kde by se děti učily, jak se na internetu chovat.

Snížilo by to možná počet psychických poruch a šikanovaných obětí. Co vy na to?

(N. Komersová)           


…..rodiče děti nedokáží ochránit před internetem. I když jim ho zakáží, děti to stejně poruší. Jak se říká - zakázané ovoce nejlépe chutná. Nikdo neví, co se děje v hlavě třináctiletých. Zmanipulovat dítě je extrémně snadné.  Stačí  napsat pár lichotek a získat jeho důvěru. Pak už není problém se domluvit na osobním setkání.

……..je  jiná doba. Doba, která změnila náš život i život našich potomků. Záleží jen na nás, co vše jim dovolíme.

(N. Hlaváčková)                                     

p1140009

V hodinách výtvarné výchovy kromě používání vodových nebo temperových barev tvoříme i z netradičních materiálů  - například z rýže, luštěnin, slunečnicových semínek nebo obarvených těstovin.  A místo čtvrtky někdy  použijeme i alobal.

 

index

V předvánočním týdnu jsme se vydali do známého pražského divadla na besedu s naším předním sexuologem MUDr. Radimem Uzlem, CSc. Těšili jsme se na jeho osobitý humor i na informace, které nám v rámci své přednášky na téma „Sexuální a reprodukční zdraví a plánované rodičovství“ poskytl. Poučili jsme se i pobavili; jen škoda, že vyprávění bylo natolik zajímavé, že zbylo poměrně málo času na dotazy. V závěru dopoledne jsme ještě navštívili adventní trhy na Náměstí Míru, kde každý zakoupil nějakou drobnost, kterou potěší pod stromečkem své blízké. A mlsouni také samozřejmě museli ochutnat tradiční trdelník.

pb050004

Málokdo z mladých lidí ví, že 17. listopad se zapsal do dějin našeho státu hned dvakrát

a obě data spolu souvisejí. Žáci 9. A o těchto událostech mají po besedě z 5. listopadu už jasno.

 

Nejprve dne 17. listopadu 1939 došlo k uzavření vysokých škol. Proč?

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava dne 15. března 1939 dávali občané bývalého Československa jasně najevo svou nespokojenost.

Vrcholnou celonárodní akcí byly demonstrativní oslavy výročí vzniku samostatného Československa 28. října. Proti demonstracím na Václavském náměstí

a v pražských ulicích, kterých se účastnili převážně studenti, zasáhla okupační moc

Kromě pořádkové policie se na potlačení podílely i jednotky SS. Během tohoto střetu byl nacisty zastřelen dělník Václav Sedláček a postřelen student Jan Opletal, který na následky zranění 11. listopadu 1939 zemřel. Pohřeb Jana Opletala se konal 15. listopadu 1939 v Praze na Albertově. Po pohřbu následovala další demonstrace, která však přerostla v otevřený protest. Akce se zúčastnily tisíce lidí. Vedení Říše se rozhodlo stále se stupňující protiokupační nálady řešit. V noci z 16. na 17. listopadu 1939 němečtí pořádkoví policisté a členové jednotek SS vtrhli na vysokoškolské koleje v Praze, Brně a Příbrami. Devět hlavních představitelů studentských organizací bylo popraveno. Podle vyhlášky říšského protektora Konstantina von Neuratha ze 17. listopadu 1939 měly být všechny české vysoké školy uzavřeny na dobu 3 let. O studium přišlo 15 172 studentů.

Podruhé se 17. listopad zapsal do dějin v roce 1989 takzvanou „sametovou revolucí“.

V říjnu 1989 naplánovala organizace Nezávislé studentské sdružení STUHA na 17. listopad 1989 vzpomínkovou akci k 50. výročí uzavření českých vysokých škol. Akce se měla odehrát na pražském Albertově. Oficiálním účelem mělo být uctění památky Jana Opletala, avšak radikálnější části studentů mínili využít této akce k vyjádření nespokojenosti se současnou společenskou situací a k volání po změně. Od samého začátku demonstrace docházelo ke skandování protikomunistických hesel. Krajský tajemník KSČ Štěpán se u velitelů SNB dožadoval rozehnání demonstrace. Třebaže byli účastníci demonstrace vyzýváni k rozchodu, jediné únikové cesty vedly skrz tzv. "uličky", kde byli demonstranti brutálně biti. Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká celospolečenská změna.

p9250003

V hodinách osobnostní výchovy se právě učíme o občanských právech. Jedním z nich je právo obracet se s různými záležitostmi na úřady. Zjišťovali jsme, kam zajít, když např. potřebujeme vydat nový občanský průkaz, umístit reklamní stojan, změnit v matrice své osobní údaje, zařídit předzahrádku nebo žádat o trvalý pobyt. Teď už víme, že vše můžeme zařídit na úřadě Městské části Praha 7, jen je třeba vědět, na kterém oddělení či odboru.