Vytisknout
Co má zvládnout dítě, které je zralé nastoupit do první třídy?

Podívejte se na desatero dovedností, které by podle ministerstva školství měl předškolák před usednutím do školní lavice zvládat.

1) Je dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládá své tělo a je samostatné v sebeobsluze?

2) Je relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování?

3) Má přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti?

4) Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci?

5) Rozlišuje zrakové a sluchové vjemy?

6) Zvládá jednoduché logické a myšlenkové operace a orientuje se v elementárních matematických pojmech?

7) Má dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit?

8) Je přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině?

9) Vnímá kulturní podněty a projevuje tvořivost?

10) Orientuje se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě?