info

Vážení rodiče a příznivci školy, velice děkujeme za nabídku finanční pomoci, kterou jste mnozí z Vás připraveni poskytnout prostřednictvím školy potřebným dětem. Z tohoto fondu lze následně přispívat žákům na školní obědy, učební pomůcky, školy v přírodě, plavecký kurz apod. O použití fondu rozhoduje vedení školy. Každý případ se řeší individuálně ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem.

Na fond pomoci a solidarity ZŠ Tusarova může přispět kdokoli na č. účtu 51-2472090277/0100 s informací pro příjemce: fond solidarity.