info

Zářijové screeningové testování dětí a žáků na COVID 19 bylo spolufinancováno z Fondu solidarity EU.