info

Zveme všechny rodiče na jarní třídní schůzky rodičů a učitelů dne 13. března od 17.30 hodin. Třídní důvěrníci se sejdou s paní ředitelkou již v 17 hodin, tentokrát v odborné PASCO učebně, kde bude prezentován projekt "Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů".