info

3. a 4. duben
Zápis dětí do 1. tříd a přípravné třídy


9. duben

Čokoládová tretra - dětský seriál závodů sprinterů
Preventan Cup – turnaj škol Prahy 7 ve vybíjené


11. duben

Drumbeny ve škole – zážitkový workshop pro žáky I. stupně


12. duben

„Hasiči do škol“ – mediální prezentace projektu záchranných složek ÚK


15. duben

Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí


18. - 22. duben

Velikonoční prázdniny a svátky


23. - 26. duben

• 5.B – pobytový program v Ekocentru PALETA v Oucmanicích


29. duben

• 4.A – finále projektu Abeceda peněz, prezentace na Stross. náměstí