info green
170

Výsledky zápisu - seznam přijatých dětí dle registračních čísel do MŠ Tusarova pro školní rok 2023 - 2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Praha 7,…
letak letni skola p7
2055

Letní školka v Praze 7

Online přihláška na Letní školku P7 (odkaz) Závazná přihláška - Letní školka P71.06 MB
info green
2226

Zvláštní zápis LEX UKRAJINA

Zvláštní zápisy- Lex Ukrajina se bude konat 7. - 8. 6.2023 v prostorách radnice MČ Praha…
klicek
6011

Projekt Klíček startuje už v říjnu!

Klíček pro budoucí prvňáčky začíná na Tusarce již ve středu 19. října a bude pokračovat v…

info green

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do MŠ Tusarova, MŠ Visionary
můžete využít Elektronický předzápis
(není povinný)

Elektronický předzápis 2022/2023  

bude probíhat od 11. 4. – 21. 4.2023

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p7-tusarova
Dále Vás program navede, poté je třeba vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Zápis 2022/2023 (3. a 4. května)

Zápis pro MŠ Tusarova i MŠ Visionary bude probíhá v budově MŠ Tusarova, Tusarova 515/ 27.

Možnosti podání dokumentů k zápisu :

  • ·  osobní předání 3. a 4. května 2023 od 13:30 do 17:00 hod. v MŠ Tusarova
  • ·  do datové schránky školy: jvqmbsk
  • ·  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • ·  doporučenou poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 7, Tusarova 515/27, Praha 7, 170 00

                             (rozhodující je datum podání na poštu)

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze podat až do čtyř mateřských škol, přičemž je nutné označit, kterou z nich preferujete a uvádět preference na všech přihláškách stejně!

Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7. V den řádného zápisu je potřeba podat žádost se všemi náležitostmi do MŠ.

Náležitosti k zápisu

  • řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy , popř. kterou získáte v rámci elektronického předzápasu (včetně formuláře Podmínky a kritéria pro přijímání dětí),
  • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
  • rodný list dítěte - originál
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Místo trvalého pobytu dítěte (u spádových dětí ověří ředitelka školy na MČ Praha 7, který vede evidence obyvatel)

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Těšíme se na Vás u zápisů.


pdfŽádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pdfPodmínky a kritéria pro přijímání dětí

pdfEvidenční list