sokol
697

Se Sokolem do života - projekt pro školní rok 2023/2024

I v letošním školním roce se naše školka zapojila do projektu "Se Sokolem do života aneb…
info green
704

Mimořádný zápis

Vážení rodiče přijatých dětí, zveme Vás na schůzku rodičů do MŠ Jankovcova (Jankovcova…
ts
1174

Schůzka rodičů v MŠ Tusarova

Vážení rodiče přijatých dětí, zveme Vás na schůzku rodičů do MŠ Jankovcova (Jankovcova…
info green
1107

Platby stravného a školného na šk 2023/2024

STRAVNÉ částka č. účtu MŠ Tusarova 1200,- Kč 0207011399/0800 MŠ Visionary 1200,- Kč…

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU

VÝZVA 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

pdfLeták ke stažení

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001978

Rozpočet ZŠ:         1 444 597 Kč

Rozpočet MŠ:          574 567 Kč

Dotace celkem:  2 019 164 Kč

Zahájení projektu:  1. 1. 2021

Ukončení projektu:  31. 12. 2022

Podpořené aktivity pro ZŠ:

Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku (DiS. Barbora Černá)

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga školám a dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem. Náplní jeho práce je pomoc při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit. Poskytuje také metodickou podporu učitelům.

Doučování dětí s OMJ v ZŠ

Cílem aktivity je podpořit děti s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních a odborných předmětech.

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

Vzdělávací a osobnostní rozvoj ped. pracovníků

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků mateřských, základních a středních škol se zohledněním multikulturního prostředí města. Pedagogové absolvují v rámci jednotky akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (4 x Španělsko, 4 x Francie, 2 x Nizozemsko)

Jednotka má za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s odlišným mateřským jazykem. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Jejich profesní rozvoj bude podporován účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole v jiné zemi EU, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Stáž bude probíhat v jedné hostitelské škole formou pozorování či stínování učitelů, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi. Zkušenosti ze stáže budou dále vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětové setkávání (2 hodinové)

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Podpořené aktivity MŠ:

Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro MŠ

 

Cílem této aktivity je poskytnout dětem s odlišným mateřským jazykem intenzivní výuku češtiny.

Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 8 hod  

 

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků mateřských, základních a středních škol se zohledněním multikulturního prostředí města. Pedagogové absolvují v rámci jednotky akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (4x Španělsko, 2 x Francie, 2 x Nizozemsko)

 

Jednotka má za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s odlišným mateřským jazykem. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Jejich profesní rozvoj bude podporován účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole v jiné zemi EU, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Stáž bude probíhat v jedné hostitelské škole formou pozorování či stínování učitelů, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi. Zkušenosti ze stáže budou dále vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

 

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

 

Komunitně osvětové setkání (2 hodinové)

 

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.