info

Dne 22. 9. 2021 proběhly na naší ZŠ volby do Školské rady z řad rodičů. Z celkového počtu 506 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 296 voličů, což je 58,49 %. Za členy Školské rady byli zvoleni: Ing. Pavel Bednář, Petr Diviš a Ing. Jana Pěchová.

Dne 29. 9. 2021 se uskutečnily volby z řad pedagogů. Z celkového počtu 64 pedagogů se voleb zúčastnilo 55. Volební účast byla tedy 85,93 % pedagogů a za členy Školské rady byli zvoleni tito pedagogové: Jana Bošková, Mgr. Jana Jelínková a Mgr. Ilona Sajenková.

Volby proběhly v souladu  s Volebním řádem vydaným dne 16. 10. 2018 na základě usnesení Rady městské části Praha 7 č. 0736/18-R.

 

Mgr. Monika Nezbedová

ředitelka školy