info

Plánované třídní schůzky ve středu 24. listopadu se tentokrát budou konat na I. i II. stupni formou individuálních konzultací. Souhrnné informace o třídě a škole obdrží rodiče od třídního učitele v elektronické podobě. S jednotlivými vyučujícími se v případě potřeby můžete setkat v době od 17 do 19 hodin v jejich kmenových třídách, popřípadě v kabinetech. Čas konzultace si lze domluvit předem prostřednictvím emailu, kontakty najdete na webových stránkách školy v sekci Výuka ->Vyučující