Den deti24
395

Den dětí

Vážení rodiče,zveme Vás a Vaše děti na dodatečnou oslavu svátku dětí, tentokrát na téma…
info pink
3985

Stravné – aktualizace v  MŠ Visionary, MŠ Jankovcova

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dodavatele obědů a svačinek v MŠ Visionary a MŠ…

Stravné: 1200,- Kč na účet číslo: 5417370309/0800 + variabilní symbol dítěte

(Bude-li to možné, do poznámky uveďte příjmení dítěte)

Záležitosti plateb stravného, vyúčtování, atd. je nutné řešit s vedoucí školní jídelny:

Kontakt:

Hospodářka školní jídelny: Marta Matoušková

tel. 703 146 931

e:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě nástupu dítěte do MŠ po absenci je nutné dítěti stravu znovu přihlásit.

V případě nepřítomnosti je nutné ohlásit tuto skutečnost do 8 hodin den předem.

Byla-li Vašemu dítěti diagnostikována potravinová alergie, je nutné, aby ji zákonný zástupce dítěte dal na vědomí MŠ. A to zápisem do přihlášky k předškolnímu vzdělávání, a tuto skutečnost doložil potvrzením od pediatra k rukám vedoucí školní jídelny.

Finanční normativ

                                               3 – 6 let                                  7 let

Svačina                                  13,- Kč                                   13,- Kč

Oběd                                       28,- Kč                                   36,- Kč

Svačina                                  13,- Kč                                   13,- Kč

Celkem                                   54,- Kč                                   62,- Kč

Strávníci jsou zařazeni do věkové skupiny po dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.

Úhrada stravného

V souladu s vyhláškou č. 107/2005Sb, o školním stravování, v platném znění je stanovená výše celodenního stravného na částce  54- Kč. Pro děti, které dovrší ve školním roce  7 let, dosahuje normativ 62,- Kč..

Stravné se hradí do 20. dne předešlého měsíce na měsíc následující na účet mateřské školy číslo 5417370309/0800převodem nebo složenkou. Složenky škola neposkytuje. Při úhradě stravného je třeba identifikovat platbu variabilním symbolem - přiděleným evidenčním číslem dítěte pro stravné (odlišuje se oproti školnému!) Základní částka měsíčně činí za stravné 1200,- Kč. Dvakrát ročně dojde k vyúčtování.


Časový harmonogram přípravy jídel

Přesnídávka

:   8:00 – 9:00 hod

Oběd:

    11:45 – 12:15 hod

Svačina

    15:00hod

Zákon 258/2000
Dodržování zákona 258/2000 – zákon o ochraně veřejného zdraví – sklady, omyvatelné stěny, osvětlení, vytápění, odvětrání, omyvatelné podlahy.

Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
Dodržování paragrafů týkajících se školní kuchyně

EVROPSKÁ UNIE vydala nařízení - pod číslem 1169/2011 - v ČR platné od 13.12.2014 o potravinových alergenech.

Provozovatel potravinářského podniku je povinen zpřístupnit snadnou čitelnost potraviny - dle čl. 9 - opdst.1 písm.A) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU - č- 1169/2011.

Tyto informace budou aktuální, proto v jídelním lístku budou označována jídla, kde je obsažen nějaký z alergenů - příslušným číslem.

pdfPřihláška ke stravování