Den deti24
475

Den dětí

Vážení rodiče,zveme Vás a Vaše děti na dodatečnou oslavu svátku dětí, tentokrát na téma…
svatky
5725

Projekt pro školní rok 2023/2024

Zvyky a tradice, ty nás baví nejvíce Cílem letošního školního projektu je seznamovat děti…
video
16931

POJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

Milí rodiče, zveme Vás k malé prohlídce naší školky (aneb den otevřených dveří online).

Kontakt:

Hospodářka školní jídelny: Marta Matoušková

tel. 703 146 931

e:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účet školní jídelny č. 0207011399/800


Finanční normativ

 

děti do 6 let

děti do 7 let

 

svačina

13,- Kč

13,- Kč

 

oběd

28,- Kč

36,- Kč

 

svačina

13,- Kč

13,- Kč  

celkem

54,- Kč

62,- Kč

 

Strávníci jsou zařazeni do věkové skupiny po dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného věku.


Přihlašování stravy

Změny ve stravování ihned hlásit.

Odhlašování stravy

V případě nemoci musí rodiče odhlásit stravu dítěte nejpozději do 8:00 hod. a to od toho dne, od kdy je dítě omluveno. Pokud tak neučiní, je dítěti tento den naúčtován.

Úhrada stravného

V souladu s vyhláškou č. 107/2005Sb, o školním stravování, v platném znění je stanovená výše celodenního stravného na částce  54- Kč. Pro děti, které dovrší ve školním roce  7 let,
dosahuje normativ 62,- Kč..
Stravné se hradí do 20. dne předešlého měsíce na měsíc následující na účet mateřské školy číslo 0207011399/0800 převodem nebo složenkou. Složenky škola neposkytuje. Při úhradě stravného je třeba identifikovat platbu variabilním symbolem - přiděleným evidenčním číslem dítěte pro stravné (odlišuje se oproti školnému!) Základní částka měsíčně činí za stravné 1200,- Kč. Dvakrát ročně dojde k vyúčtování.


Časový harmonogram přípravy jídel

Přesnídávka

:   8:00 – 9:00 hod

Oběd:

    11:45 – 12:15 hod

Svačina

    15:00hod

Zákon 258/2000
Dodržování zákona 258/2000 – zákon o ochraně veřejného zdraví – sklady, omyvatelné stěny,
osvětlení, vytápění, odvětrání, omyvatelné podlahy.
Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory
Dodržování paragrafů týkajících se školní kuchyně
EVROPSKÁ UNIE vydala nařízení - pod číslem 1169/2011 - v ČR platné od 13.12.2014 o
potravinových alergenech.
Provozovatel potravinářského podniku je povinen zpřístupnit snadnou čitelnost potraviny -
dle čl. 9 - opdst.1 písm.A) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU - č- 1169/2011.
Tyto informace budou aktuální, proto v jídelním lístku budou označována jídla, kde je
obsažen nějaký z alergenů - příslušným číslem.