Základní škola Tusarova
Základní škola Tusarova
Mateřská škola Tusarova
Nacházíte se na stránkách ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Chcete-li jít na stránky Mateřské školky, klikněte sem.

Ze života základní školy

Aktuality

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů 23. května 2016: Příběhy našich sousedů je celostátní vzdělávací projekt organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stali rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Měli za úkol vyzpovídat některého pamětníka, natočit jeho vzpomínky a nakonec vytvořit rozhlasovou reportáž či jiný dokument. Na Tusarce se do projektu zapojilo šest žáků z 9.A.
Více čtěte zde...
Počet fotek: 10; Počet souborů ke stažení: 0.

Mnoho povyku pro Shakespeara

Mnoho povyku pro Shakespeara 19. května 2016: Protože má letos nejznámější anglický dramatik výročí - 23. dubna jsme si připomněli 400 let od jeho úmrtí, vypsala paní učitelka angličtiny pro děti II. stupně bleskovou "shakespearovskou" soutěž. Připravila kvíz o 10 otázkách a účastníci měli co nejrychleji vyhledat odpovědi za pomoci jakýchkoli zdrojů. Milovaný strýček Google se lehce opotil, ale nezklamal a rychlí hledači informace dodali v rekordně krátké době. Vítěze vidíte na přiložených fotografiích.
Více čtěte zde...
Počet fotek: 4; Počet souborů ke stažení: 0.

Třídní schůzky s besedou

Třídní schůzky s besedou 17. května 2016: Zveme všechny aktivní rodiče na informativní setkání se zástupkyní MČ Praha 7, Ing. arch. Lenkou Burgerovou PhDr., 25. května od 17 hodin do školní auly. Tématem besedy je park před školou a jeho možná přeměna na dětské hřiště. Na setkání s rodiči bezprostředně navazují třídní schůzky, začínají v 17.30 hodin. Ve třídách I. stupně se sejdeme na klasických schůzkách, rodičům žáků II. stupně budou úvodní schůzky v kmenových učebnách pokračovat konzultacemi u jednotlivých vyučujících.
Více čtěte zde...
Počet fotek: 0; Počet souborů ke stažení: 0.

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy 16. května 2016: Zapsat dítě do přípravné třídy na ZŠ Tusarova můžete 25. května 2016 od 14 do 17 hodin. K zápisu s sebou přineste svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte, případně rovnou doporučení od psychologa z PPP - Žádost o přijetí s doporučením ke stažení naleznete v přiloženém souboru. Zájemci o seznámení se s denní náplní práce v přípravce a prohlídku prostor této třídy nás mohou navštívit v rámci Dne otevřených dveří dne 4. května 2016 od 8 do 11 hodin. Těšíme se na vás!
Více čtěte zde...
Počet fotek: 0; Počet souborů ke stažení: 1.

Třída pro zájemce o přírodovědné předměty

Třída pro zájemce o přírodovědné předměty 08. května 2016: Od září 2016 otevře ZŠ Tusarova třídu se zaměřením na přírodovědné předměty. Žákům budoucího 6. ročníku nabízí práci v kvalitním třídním kolektivu a výuku vedenou zkušenými aprobovanými učiteli. Hlubší znalosti z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a matematiky získají děti nejen při běžných hodinách v moderní učebně vybavené měřicími systémy PASCO, ale mají možnost získat praktické dovednosti v rámci zajímavých projektů a volitelných předmětů (např. Naučné stezky, Přírodovědné exkurze, Práce s laboratorní technikou atd.). K otevření třídy je třeba minimální počet 20 žáků. Děti se mohou hlásit do 31. května 2016 a vybrány budou na základě prospěchu v pátém ročníku.
Více čtěte zde...
Počet fotek: 11; Počet souborů ke stažení: 2.

Počet zpráv: 582
< Starší zprávy >