info pink
264

Třídní schůzka

Informační třídní schůzka rodičů se koná ve středu 28. 8. v 16:00 v MŠ Visionary - modrá…
info pink
4205

Stravné – aktualizace v  MŠ Visionary, MŠ Jankovcova

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dodavatele obědů a svačinek v MŠ Visionary a MŠ…

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU

VÝZVA 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

pdfLeták ke stažení

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001978

Rozpočet ZŠ:         1 444 597 Kč

Rozpočet MŠ:          574 567 Kč

Dotace celkem:  2 019 164 Kč

Zahájení projektu:  1. 1. 2021

Ukončení projektu:  31. 12. 2022

Podpořené aktivity pro ZŠ:

Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku (DiS. Barbora Černá)

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga školám a dětem/žákům s odlišným mateřským jazykem. Náplní jeho práce je pomoc při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit. Poskytuje také metodickou podporu učitelům.

Doučování dětí s OMJ v ZŠ

Cílem aktivity je podpořit děti s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních a odborných předmětech.

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

Vzdělávací a osobnostní rozvoj ped. pracovníků

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků mateřských, základních a středních škol se zohledněním multikulturního prostředí města. Pedagogové absolvují v rámci jednotky akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (4 x Španělsko, 4 x Francie, 2 x Nizozemsko)

Jednotka má za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s odlišným mateřským jazykem. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Jejich profesní rozvoj bude podporován účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole v jiné zemi EU, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Stáž bude probíhat v jedné hostitelské škole formou pozorování či stínování učitelů, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi. Zkušenosti ze stáže budou dále vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětové setkávání (2 hodinové)

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Podpořené aktivity MŠ:

Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro MŠ

 

Cílem této aktivity je poskytnout dětem s odlišným mateřským jazykem intenzivní výuku češtiny.

Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 8 hod  

 

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků mateřských, základních a středních škol se zohledněním multikulturního prostředí města. Pedagogové absolvují v rámci jednotky akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (4x Španělsko, 2 x Francie, 2 x Nizozemsko)

 

Jednotka má za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s odlišným mateřským jazykem. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Jejich profesní rozvoj bude podporován účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole v jiné zemi EU, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Stáž bude probíhat v jedné hostitelské škole formou pozorování či stínování učitelů, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi. Zkušenosti ze stáže budou dále vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

 

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

 

Komunitně osvětové setkání (2 hodinové)

 

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.