info pink
264

Třídní schůzka

Informační třídní schůzka rodičů se koná ve středu 28. 8. v 16:00 v MŠ Visionary - modrá…
info pink
4204

Stravné – aktualizace v  MŠ Visionary, MŠ Jankovcova

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dodavatele obědů a svačinek v MŠ Visionary a MŠ…

4. září 2023 - začátek školního roku
26. října a 27. října 2023 - omezený provoz (období podzimních prázdnin ZŠ)
27. prosince 2023 - 29. prosince 2023 - provoz přerušen (období vánočních prázdnin ZŠ)
2. února 2024 - omezený provoz (období pololetních prázdnin ZŠ)
12. února – 18. února 2024 - omezený provoz (období jarních prázdnin ZŠ)
28. března 2024 - omezený provoz (období velikonočních prázdnin)
Ukončení školního roku v pátek 28. června 2024.
V období hlavních školních prázdnin bude mateřská škola v provozu v období od 1. července do 12. července.
Provoz mateřské školy bude přerušen v období od 15. července do 30. srpna 2024.

Pondělí 2. září 2024 - začátek školního roku 2024/2025.


Nepřítomnost a omlouvání dětí

  • telefonem pouze  formou SMS na číslo 703146933, 739 093 194 - Rybičky ve tvaru: jméno a příjmení dítěte, třída, předpokládaná délka absence. Pokud se předem omluvená absence skrátí, je nutné dítěti přihlásit stravu.
  • předem známou nepřítomnost oznámit třídní učitelce/ třídnímu učiteli
  • v případě nepřítomnosti dítěte, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let a jehož docházka do mateřské školy je v souladu s § 34 školského zákona od 1. 9. 2017 povinná - omluvenku (formulář) předloží zákonný zástupce třídním učitelkám ihned při návratu do mateřské školy, v odůvodněných případech (opakovaná krá tkodob& acute; absence, absence z důvodu nemoci nad 5 dnů apod.) je třeba doložit potvrzení lékaře