Schůzka rodičů budoucích prvňáků se koná v úterý 11. června od 17 hodin ve školní aule. 

 

Z předškoláka se stává školák

Dítě, které jde do první třídy by mělo umět: 

 • správně vyslovovat všechny hlásky 
 • umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a zjednodušeně vyprávět obsah 
 • umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup 
 • být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku 
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň 15 minut a být schopné práci dokončit 
 • umět recitovat básničku, zazpívat písničku 
 • vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let, znát dny v týdnu 
 • hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle 
 • počítat do pěti 
 • umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře 
 • vystřihovat jednoduché tvary 
 • poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově 
 • být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce samostatně se najíst příborem 
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat 


Prvňák potřebuje či má mít od rodičů, zákonných zástupců

 • nárok na vhodný denní režim, na uspořádání dne tak, aby bylo mimo domov co nejméně (např. nemuselo chodit ráno do družiny), mělo čas na odpočinek, hru a pobyt venku 
 • možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než 30 minut 
 • rodiče by mu měli zajistit a obstarat všechny věci, které škola vyžaduje, aby se nedostalo do zbytečných těžkostí či nepříjemných pocitů, pokud mu něco chybí 
 • rodiče ho první den do školy doprovodí, dle volby stráví čas ve třídě nebo počkají před školou, slavnostně ho obléknou, popřípadě vyfotografují či natočí pomocí kamery, připraví dobrý oběd nebo večeři 
 • pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci 
 • právo na klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné na své vlastní tempo, nemělo by slyšet slovo ,,dělej rychle" 
 • povzbuzovat a chválit, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen 
 • alespoň v první třídě pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů 

Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné. 


Jak se u nás učí číst a psát 

Na ZŠ Tusarova se již druhým rokem budeme učit číst takzvanou „genetickou metodou“. Tento způsob výuky má svoji historii. Do škol ji přinesl básník a spisovatel Josef Kožíšek, její vývoj a větší rozšíření však zastavil socialistický směr jednotného školství, které povolovalo jen jednu výukovou metodu – metodu analyticko-syntetickou /tj. slabikování/. Genetická metoda učí děti číst pomocí hláskování. Děti tak čtou od samého počátku s plným porozuměním a to jim pochopitelně přináší radost a větší chuť do práce. 

Co čteme, to umíme i napsat. Čteme a píšeme v začátcích pouze velká hůlková písmenka. Toto písmo je jednoduché, skládá se jen z přímek a oblouků, v mnohém připomíná dětské stavebnice. Většina dětí část této abecedy zná. Umí se totiž podepsat, přečíst krátká slova, není jim cizí ani klávesnice počítače. To jim v prvopočátcích hláskovaného čtení dodává jistotu a zvyšuje sebevědomí. Zároveň cvičíme fonematické sluchové vnímání, pomocí her rozkládáme slova na hlásky a písmena a naopak - z písmen a hlásek tvoříme krátká slova. 

Zvládneme-li perfektně písmena velké hůlkové abecedy, umíme číst i napsat krátké věty, seznamujeme se s malými tiskacími písmeny. Tento přechod je velmi snadný a přirozený. Nastává přibližně v půlce listopadu, k psaní však stále používáme jen velká tiskací písmena. Již před Vánocemi děti mohou číst jakýkoli text, který je určen pro jejich věkovou kategorii. V období od září do druhé půlky listopadu cvičíme prstíky na kresebných cvicích a na tvarech velkých tiskacích písmen. Pak teprve píšeme do opravdové písanky psacími písmeny. Jde nám to snadněji, protože jsme již napsali spoustu slov i vět. Sice jinak, ale víme, že psaní není jen obkreslování tvarů. 

Učit se pomocí genetické metody je pro děti radostnější, zejména v počátečním školním období. Prvňáčci rychleji rozumějí čtenému textu, který je pro ně blízký a který je baví.