Vybudování multifunkční učebny pro rozvoj kompetencí žáků je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000994
Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21
Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Celkové náklady: 2 490 829,69 Kč
Dotace: 2 241 746,72 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zmodernizovat výuku cizích jazyků prostřednictvím vybudování moderní jazykové laboratoře. Budou provedeny drobné stavební úpravy a především bude pořízeno moderního vybavení od speciálního nábytku přes interaktivní výukovou techniku po speciální software zajišťující maximální funkčnost celého systému. Díky tomu bude výuku možné vést moderně a s využitím nejnovějších učebních podkladů a trendů.

Doba realizace projektu do 30. 9. 2021.

pdfKe stažení413.50 KB