11

O povolání rodičů nebo jiných členů rodiny si děti povídají rády. A hodně toho o různých profesích vědí. Proto není nic divného, že mudrují i o své budoucnosti. Možná se zdá, že ve Vltavě uplyne ještě hodně vody, než na jejich volbu dojde, ale proč už nebýt aspoň trochu rozmyšlen?