109

13. prosince jsme vyrazili společně se třídou 9.B na adventní výlet do Německa. Navštívili jsme  Norimberk. Je to město, kde opakovaně pobýval náš král Karel IV. a kde žil jeden z nejvýznamnějších německých malířů, Albrecht Durer. Největší atrakcí je v předvánočním čase samozřejmě obrovský vánoční trh na náměstí. Taky jsme viděli živý betlém s velbloudy a ochutnali místní vynikající perníčky.

102

13. 11. je mezinárodní Den laskavosti. V rámci celoškolního projektu si žáci ze 6.C vymysleli akci s názvem “Řetěz laskavosti”. Cílem bylo nasbírat ve škole co nejvíc laskavých vzkazů od žáků, učitelů, zaměstnanců školy i rodičů a vytvořit z nich potom papírový řetěz.

Žáci se rozdělili do skupin, každá měla na starost jednu část. Někdo stříhal papíry, chystal zprávu na web, zdobil krabici na vzkazy, lepil řetěz nebo vyráběl plakát. Byla i jedna skupina statistiků, kteří sepisovali, jaké vzkazy se objevily a třídili je. Do práce se zapojili úplně všichni.

Nejčastěji lidé

  • psali, že naše paní učitelka je nejlepší
  • posílali srdíčkové vzkazy
  • přáli spolužákům krásné známky
  • děkovali škole za to, že tu mají kamarády
  • přáli všem všechno dobré
  • psali, že Tusarka je nejlepší a že by ji nevyměnili
  • děkovali školním kuchařkám za dobré jídlo v jídelně
  • děkovali uklízečkám, že se o školu pěkně starají

Objevily se i osobní vzkazy konkrétním paním učitelkám, spolužákům. Ty nejkrásnější vzkazy uvidíte na přiložených fotkách.

V hodině matematiky pak žáci cvičili svůj odhad, zkoušeli odhadnout, jak dlouhý řetěz je a nakonec ho i změřili. Má krásných 9,35m.

Moc děkujeme všem, kteří napsali něco pěkného, byla radost vzkazy číst.

6c

V pondělí 13.11. bude Den laskavosti. U sborovny bude od 13.11. do 22.11. připravená Krabice laskavosti. Do krabice můžete hodit milý vzkaz nebo poděkování někomu ve škole nebo škole obecně. (Žádné vulgarismy a ironie, neslušné papírky vyhazujeme.). Z vašich vzkazů budeme vyrábět řetěz laskavosti, který ozdobí naši školu.
Zve vás 6. C

16

Září byl měsíc vzájemného poznávání. Máme za sebou adaptační kurz a program Den hrdinů ve Stromovce, věnovaný dopravní bezpečnosti.