12

Dne 20. října navštívily naši třídu dvě lektorky z Prev- centra. Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie- to byla hlavní témata našeho setkání.

Nejprve jsme si objasnili význam těchto tří pojmů, k nimž jsme se pak formou besedy vyjadřovali.
Uvítali jsme hry, které jako vždy nechyběly.
Víme, že prevence není nikdy dost!!