13

"Každé tělo si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá." V této větě je obsažen hlavní cíl projektu Moje tělo je moje.

Dne 23. dubna proběhl v naší třídě tříhodinový program prevence bodyshaming. Během první hodiny jsme se rozdělili do skupin, každá skupina nakreslila panáčka. Dle kresby jsme vyjadřovali, co mohlo ovlivnit jeho vzhled, např. chudoba, životní styl, nemoci, strava, barva pleti, přepracovanost, vzdělání, geny atd.
Další dvě hodiny proběhly formou besed, během kterých jsme si uvědomili, jak mohou ranit slova týkající se zevnějšku člověka, jak se máme bránit nevyžádaným komentářům na vzhled, jak silný je vliv sociálních sítí a reklam.
Pochopili jsme, že naše hodnota nestojí na našem fyzickém vzhledu a že každý člověk si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá. Za své tělo si nesu zodpovědnost, není mou povinností vyhovovat představám jiných lidí a slovo nemusí jen hluboce ranit, ale od inteligentních lidí může přinést podporu. Obě paní lektorky podpořily sebedůvěru žáků, kteří o svém vzhledu pochybovali. Došli jsme k závěru, že o naše případné vzhledové nedostatky totiž vůbec nejde!! Charakter člověka s jeho vzhledem, který není vůbec důležitý, nesouvisí!!